Omotoyama Shushinin - محافظة كيوتو / مدرسة Shingon Sect Zentsuji

髯 蟶 蟶 螳 怜 螳 怜 騾 壼 豢 豢 蟇 蟇 蟇 蟇 髯 "

35 Ono Goryocho، Yamashina-ku، Kyoto 

هاتف: