توكوجينجي - محافظة آيتشي / مدرسة رينساي سيكت ​​ميوشينجي

هيجاشي كو ، مدينة ناغويا ، محافظة آيتشي. دوجو متخصص لمدرسة رينزاي مونيشينجي

461-0038
ناجويا، محافظة ايتشى، هيغاشي-كو، Shindeki 1-1-19

هاتف: 052-936-2698